Спонсорські кошти на ремонт приміщень - 3497 грн.

Фінансовий звіт

Видатки за І-ІІ квартал 2018 р
2210 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 7240,00

Кошти громади                                                          - 30000,00 

Фінансовий звіт  

2017  р.                

Зарплата
2111   -   1 150 990, 02
Нарахування на зарплату
2120   -  243 104, 99
Разом
1 394 095, 01


2273  -  оплата електроенергії       21824,57
2272  -  водопостачання                  -  153,60
2210  -  предмети, матеріали, 
              обладнання та інвентар    - 8076, 27
2230  -  харчування                            - 21180
2240  -  оплата інших послуг
             (крім комунальних)              - 6417,65
2250  -  видатки на відрядження   - 908